Känner Du igen Dig?

  • Känner Du nedstämdhet, oro, missnöje, stress, bristande handlingskraft eller dylikt?
  • Har Du ångest, dåligt självförtroende, sömnproblem eller relationsproblem?
  • Har Du svårigheter att hantera hälsan?
  • Destruktiva mönster av något slag?
  • Önskar Du ibland att Du förstod Dig själv lite bättre:
    ”Varför känner och gör jag som jag gör? Vad är det för fel? Varför blir det så här?”
  • Behöver Du hjälp med att förbättra Ditt mående eller Din livssituation?

2problem

Vill Du ha konkreta verktyg / metoder för att bryta ett destruktivt mönster?
Hör av Dig! Klicka in på behandling/kontakt!

 

Leave a comment