Välkommen

Jag heter Eva Ingeltorp och jag arbetar som KBT terapeut. Jag behandlar psykisk ohälsa och coachar för personlig utveckling.
Metoderna kan vara av psykoterapeutisk, coachande, stödjande och/eller handledande karaktär – individuellt anpassade efter Dina behov.
Arbetssättet är konkret och har en tydlig förankring i Ditt liv och Din vardag.

Kognitiv Behandling 
■  innebär att vi tillsammans tar reda på såväl uppenbara som subtila mekanismer som leder till ohälsa eller destruktiva beteendemönster
■  så att vi kan hjälpas åt att hantera och/eller förändra ovan nämnda till mer funktionella mönster

&  Coaching
■  innebär att identifiera och förstärka det som fungerar
■  identifiera och hantera hinder i utvecklingen
■  identifiera och arbeta med hjälpsamma målbilder

Coaching syftar till personlig utveckling i allmänhet eller inom något specifikt område.

Tillåt Dig att bli Din fulla potential! Det är Du värd!

[one_third]

2kan_kbc
[/one_third]

[one_third]
2varfor
[/one_third]

[one_third_last]
kbt behandling
[/one_third_last]

Leave a comment