Undrar du ibland varför du inte mår bra?
Eller varför du inte når dina mål?

Varför dina relationer inte är tillfredsställande? Varför du tolkar allt så negativt?


KBC- Kognitiv Behandling & Coaching kan hjälpa dig!

KBC har gedigen erfarenhet och bottnar i KBT.

I Halmstad, Ljungby och digitalt. Välkommen!


KBC – Kognitiv behandling & Coaching

                       KBT i Halmstad, Ljungby och digitalt

                    För enskilda, par, grupper, ledare, företag  

                     Med fokus på förändring och utveckling    


                                      "Drömmar är segel. Minnen är roder."

                                                             Tomas Sjödin, författare och pastor       

               

Varför KBC – Kognitiv Behandling & Coaching?

 • Hantera och reglera psykisk ohälsa/obehag
 • Förbättra relationer
 • Öka förståelse för mig själv och andra
 • Dela tankar och känslor
 • Att bli förstådd
 • Förändring
 • Utveckling

Vad är Kognitiv Behandling?

Kognitiv behandling behandlar psykisk ohälsa

eller dysfunktion. Behandlingsmodellen inspireras

av bland annat KBT, ACT, PDT, anknytningsteori,

gestaltterapi, IPT m.fl.

Vad är Kognitiv Coaching?

Kognitiv Coaching används när du   
mår ganska bra och du vill lära dig 
mer om dig själv och andra för                                                    utveckling, förbättrade relationer
och ökad livskvalitet! 

Vad är KBT? 

KBT är en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi. 


 • Kognitiv terapi har fokus på tankar och förnimmelser
 • Beteendeterapi har fokus på beteenden
 • KBT har fokus på både det som pågår inom oss och det som syns utåt 


KBT är en terapeutisk metod som är flexibel, konkret och väl förankrad i individens tillvaro med fokus på att identifiera, förändra och utveckla tankar, känslor, beteenden och fysisk respons.

För vem?

 • Enskilda
 • Par
 • För den som vill arbeta med personlig utveckling
 • För familjer och grupper
 • För den eller de som vill utvecklas som individ eller grupp
 • För ledare som vill utveckla och utvecklas
 • För företag och organisationsutveckling, arbetsmiljöutveckling, psykosocial arbetsmiljö

KBT sägs fungera på vem som helst, på vad som helst och när som helst!


För vad?

Behandling mot

 • Ångest
 • Depression
 • Nedstämdhet
 • Utmattning
 • Relationsproblem
 • Destruktiva mönster
 • AggressivitetCoaching syftar till att

 • Utveckla individer eller grupper
 • Öka medvetenhet
 • Stärka jaget/självet
 • Utveckla relationer och relationsfärdigheter
 • Förbättra kommunikationsförmågan
 • Utveckla förmågan att målformulera
 • Förstå och praktisera beteendedesign


Modellen för KBTInom KBT jobbar vi med tankar, känslor, beteenden och kroppen.

Människan är en komplex varelse som påverkas av många faktorer, till exempel biologi, miljö, kultur, värderingar och mycket, mycket mer. Våra tankar, känslor och beteenden, ja, till och med kroppen och dess organ, påverkas av och präglar vårt sätt att agera och tolka verkligheten. 


       "Det är inte verkligheten i sig,

        det är hur vi tolkar den."

                                    Epiktetos, grekisk filosof


Tankar, känslor, beteenden & kroppen.

Människan är en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening, kärlek och tillhörighet och gör tolkningar utifrån tidigare upplevelser

Bli medveten om dina mönster

Vissa forskare hävdar att endast 5 - 10 % av det vi tänker, känner och gör, är medvetet.

Det innebär att våra mönster till 90 - 95 % är omedvetna!

KBC Kognitiv Behandling & Coaching 

kan hjälpa dig att medvetandegöra och förändra ohjälpsamma mönster som står i
vägen för välbefinnande, utveckling och en
fungerande tillvaro.


Det lilla barnet inom oss alla –

en teknik för ökad förståelse för
dig själv och andra  

Det lilla barnet som kommer till världen är i beroendeställning till den flock det föds in i.
Barnet gör sitt yttersta för att bli sedd och hörd, älskad och beskyddad. För sin överlevnad och tillhörighet till flocken utvecklar barnet ett mönster bestående av tankar, känslor, beteende och kroppsliga reaktioner. Detta mönster fortsätter vi sedan att använda på ett omedvetet sätt, trots att vi inte längre är beroende av andra för vår överlevnad. 


Detta mönster kallas ibland för Schema.


Schematerapi är en terapeutisk metod med en kombination bl.a av KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk terapi) och IPT (interpersonell terapi). Här återfinns också influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori.


Vi har alla med oss omedvetna, automatiserade, inlärda mönster från livet. Dessa mönster består av tankar, känslor, beteenden och kroppen. KBC kan hjälpa dig identifiera, förändra eller utveckla dessa för ökad livskvalité.

Psykologin är en vetenskap som försöker förstå och
förklara individens/gruppens innersta tankar, känslor, motiv och drivkrafter.

Kognitiv kommer från latinska ordet cognoscere och betyder lära känna med sinnen eller förnuft.

KBC erbjuder digital behandling och coaching

EVA INGELTORP

25 års erfarenhet av att hjälpa människor i alla åldrar genom samtal och coaching. Drivit KBC sedan 2007.


Beteendevetenskaplig grund med KBT som spetskompetens. Behandlar och coachar enskilda, par, familjer, grupper, företag, ledare med flera.


God förmåga att tona in, förstå, förklara och göra begripligt det som kan upplevas som fullständigt obegripligt.

unsplash