Varför mår vi så dåligt?

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?!

I mitt arbete som kognitiv beteendeterapeut möter jag människor som på olika sätt
känner sig missnöjda, stressade, osäkra… Varför?!

Det finns säkert många olika förklaringar… Här nedan är en hypotes…

Human being….? Eller Human doing?

När vi föds är vi beroende av att vår omgivning tar hand om oss på ett bra sätt. Vi behöver mat, kärlek, omsorg, och ibland också skydd. Det lilla barnets överlevnad och utveckling hänger på att omgivningen tillgodoser barnets behov av trygghet och omsorg. Barnet i sin tur, är angeläget om att anpassa sig så att det inte blir övergivet, eftersom barnet inte skulle överleva utan flockens beskydd. Således utvecklar barnet strategier för att få tillhöra “flocken”…

Dessa strategier fortsätter vi sedan att använda oss av på ett omedvetet, automatiserat sätt.
Om det senare i livet börjar larma med någon form av psykisk ohälsa, kan det bero på att de ursprungliga mönstren inte
längre är funktionella;

Psykisk ohälsa är många gånger information till Dig om att Du behöver göra förändringar i Ditt liv!

Varför mår så många så dåligt?

Genom teoretiska studier och kliniskt, praktiskt arbete, drar jag slutsatsen att evolutionen inte har hängt med i den rasande
utvecklingstakt som vi kan se i samhället runtomkring oss. Numera är det ett ständigt jagande efter tid, pengar, prestationer och lycka…

Se dig omkring! Samhället bygger på att vi får vårt värde utifrån hur vi presterar! Och så börjar jakten på “lycka”, “självförverkligande”, “karriär”…

Så hur påverkar det oss? Vad innebär detta? Jo, det innebär att vi har gått i fällan! Vi har låtit oss bli utifrånstyrda! Vi agerar som att lyckan kommer utifrån! Vi låter yttre faktorer bestämma hur vi ska leva vårt liv… Det var aldrig meningen… Vi föds med en hundraprocentig övertygelse att vi är i vår fulla rätt att få våra behov tillgodosedda, men… Vad händer? Varför?

Grottmänniska

Vi är konstruerade för att lyssna inåt! Den information vi behöver för att må så bra som möjligt kommer inifrån. Fundera över begreppet “human being”…Vad innebär det?
Som sagt; vi är human beings….inte doings….Men
■  Vem vet mer om mig själv än jag?
■  Vem ska veta vad jag behöver?
■  Hur ska jag få det?

Så om Du mår dåligt, känner Dig nedstämd/missnöjd eller ångestfylld gör Du klokt i att reflektera över hur Du lever Ditt liv.
Sannolikt larmar det för att Du behöver bli mer medveten om

  • Hur ser mitt automatiserade mönster ut?
  • Vad är det som inte längre är funktionellt?
  • Hur kan jag anpassa mig till rådande livsomständigheter på ett bättre sätt?

Ibland kan man behöva hjälp med att identifiera vilka mönster som behöver bytas ut. Mot vad ska jag byta ut dem?

[button url=”http://www.kognitivbehandling.se/?page_id=943″ target=”_self” size=”small” style=”silver” ]Vill du ha hjälp[/button]

Leave a comment